Czy drzewa ze sobą rozmawiają?

Drzewa prawdopodobnie wymieniają się między sobą informacjami, np. ostrzegają się o pojawiających się zagrożeniach w postaci drapieżników.

Czy drzewa ze sobą rozmawiają?
Czy drzewa ze sobą rozmawiają?
Do tego celu rośliny wykorzystują grzyby, które zagnieżdżone są w ich korzeniach i okolicznej glebie. Do takiej teorii przychylają się naukowcy, którzy przeanalizowali 1500 prac naukowych na temat „rozmów” drzew.

W ciągu ostatnich 25 lat liczba takich badań się podwoiła. Zagadnienie to bardzo intryguje uczonych. Jednak musi ono zostać jeszcze bardziej zgłębione, żeby wiedzę tę można było wykorzystać w gospodarce leśnej.

M.K. opr. na podst. www.focus.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz