Jaka władza byłaby najlepsza dla Polaków? – Karolina Pawlicka

 

System sprawowania władzy zmieniał się wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości. Polacy coraz bardziej interesowali się ustrojem panującym w ich państwie. Zmieniał się światopogląd związany z wykształceniem, odkryciami naukowymi.

Obecnie Polska jest państwem demokratycznym , który gwarantuje obywatelom szereg praw ( m.in. wolność osobista). Demokratyczny ustrój państwa polskiego oparty jest przede wszystkim na powszechnym i nieodpłatnym dostępnie do edukacji, wolności słowa oraz tolerancji. W drodze do demokracji Polacy musieli przejść przez różne ustroje, podporządkowując się polityce niesprawiedliwych władców, wybranych bez aprobaty społeczeństwa. To, że dla Polaków najlepsza jest demokracja, pokazuje historia. Ludzie nigdy nie godzili się na władzę dyktatorską, w której okrutni władcy torturowali i zastraszali społeczeństwo. W okresie powojennym został wprowadzony w Polsce socjalizm- ustrój, który nie dopuszczał do władzy ludzi o odmiennych poglądach. Polacy protestowali, nigdy nie godzili się na władzę narzucaną z góry. Demokracja jest ustrojem, w którym społeczeństwo decyduje o wyborze prezydenta, parlamentu oraz władz lokalnych. W takim państwie nikt nie musi się wstydzić, ani bać swoich poglądów. Władza powinna być tolerancyjna, a gospodarka powinna funkcjonować w taki sposób, by zaspokajać główne potrzeby społeczeństwa.

Społeczeństwo się zmienia- nadchodzą młodzi, tolerancyjni, wykształceni i otwarci ludzie, którzy po dojściu do władzy zmienią stereotypy (uważane jako nie do przyjęcia przez obecnie sprawujących władzę).

Mądra władza w systemie demokratycznym zapewnia odpowiedni rozwój gospodarczy i swobodę obywatelską. Jednak Polacy nie potrafią docenić dobrodziejstw, jakie daje im demokracja.

Karolina Pawlicka

Comments

comments

Dodaj komentarz