Proekologia

Ostatnio coraz częściej odbywają się dyskusje dotyczące segregacji odpadów. Dotychczas właściciele domów wolnostojących musieli samodzielnie podpisywać umowy z firmą zajmującą się wywozem śmieci z posesji. Niestety dla wielu bardziej opłacalne było wyrzucanie nieczystości na dziko lub spalanie ich w domowych piecach. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina, na terenie której znajduje się dana nieruchomość. Mieszkańcy gminy będą uiszczać opłaty oparte na ustalonej przez gminę stawce, jednak dla tych, którzy będą jej mieszkańcy segregować będzie ona niższa.

Już za dwa miesiące mieszkańcy bolków i domów wielorodzinnych będą wrzucać śmieci do czterech pojemników. Ujednolicona została opłata za odbiór odpadów. Posiadacze domków jednorodzinnych swoje posegregowane odpady będą wrzucać do siatkowych worków z tworzywa sztucznego. Każdy worek będzie przeznaczony osobno na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe. Przezroczyste worki z tworzywa sztucznego przeznaczone będą na odpady zielone (trawa,liście itp.), które odbierane będą dwa razy w miesiącu.

Z przeprowadzonych raportów wynika, że wielu Polakom zależy na segregacji odpadów, jednak w dalszym ciągu mamy z tym problem

Miejmy nadzieję, że nowo wprowadzone przepisy chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się dla dobra naszej planety. Pomimo wielu kontrowersji na ten temat nowe przepisy służą temu, żeby Polska osiągnęła do końca grudnia 2020 r. co najmniej 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz co najmniej 70 proc. poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne).

 

Monika Majewska lat 17

Comments

comments

Dodaj komentarz