Śledczy z Wiejskiej – Konrad Bielat Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim
     Od kilku lat w Polsce jest możliwość powoływania przez Sejm komisji śledczych. Jednak sposób działania i sam sens ich istnienia budzi  wiele kontrowersji. Zadaniem takich komisji jest zbadanie określonej sprawy, która mogła być związana ze szkodą dla działalności państwa. Posłowie, którzy uczestniczą w pracach komisji mają prawo przesłuchania świadków, wzywanie ich na przesłuchanie oraz otrzymują wgląd do materiałów tajnych. Takie uprawnienia spowodowały, że posłowie stają się „prokuratorami”.

     Jednak prace komisji są związane z polityką, z daną partią polityczną. Politycy powoływując komisje śledczą mają za swój główny cel :

1.      Pogrążenie partii z którą związana jest dana „afera”,

2.      Spowodowanie wykreślenia z życia politycznego pewnej grupy polityków lub osób związanych z określoną partią,

3.      Ukazanie nieudolności pracy organów państwa,

4.      Pokazanie, że członkowie komisji są dobrymi śledczymi a ich macierzysta partia jest taką, która może wzbudzić społeczne zaufanie.

     Obecnie działalność komisji odbywa się na ciągłych kłótniach, oskarżeniach, pomówieniach. Dlatego należy zadać sobie pytanie: Po co są te komisje? Nie potrzebujemy „śledczych z Wiejskiej”! Nad przebiegiem śledztwa powinna czuwać niezawisła prokuratura i sąd. Jeżeli działają one źle, nieprecyzyjnie to mają nad sobą swoje organy kontrolne: Ministerstwo Sprawiedliwości lub Prokuraturę Generalną.

    Niektóre komisje śledcze, które działają w obecnym sejmie są „niepotrzebne” m.in. Komisja „Naciskowa”, Komisja „Hazardowa” lub Komisja do zbadania śmierci Barbary Blidy. Działalność tych komisji ma tylko za zadanie „ugotowaniu w kotle politycznym” pewnej grupę polityków lub partię polityczną. Nad tymi sprawami pracuje niezależna prokuratura i to ona podejmie decyzje w sprawie ewentualnych zarzutów. Te komisje mogą tylko zniszczyć kogoś życie polityczne lecz nie poniesie on odpowiedzialności karnej, tą odpowiedzialnością może ponieść tylko przed niezawisłym sądem jeżeli występują tylko przesłanki do wymierzenia „prawdziwej sprawiedliwości”. Jednak jedyną komisją, która ma sens bytu w obecnym sejmie jest  Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Mam nadzieje, że dzięki działalności tej komisji zostanie ukazane nieudolne, a wręcz haniebne działanie organów ścigania. W tej sprawie tocz się też od nowa śledztwo, które  jest należycie prowadzone.

     Również w sejmie posłowie PiS-u chcą powołania komisji zbadającej katastrofę pod Smoleńskiem. Jest to absurdalny pomysł, który ukazuje, że zaczęła się wojna Polsko – Polska. Z wiedzy jaką obecnie posiada opinia publiczna śledztwo jest prowadzone przez prokuraturę, oraz badane przez ekspertów zajmujących się katastrofami lotniczymi. Więc niech posłowie zajmią się swoją pracą a prokuratura wraz z ekspertami zbada rzetelnie i prawidłowo tą sprawę, gdyż  w parlamencie nie potrzebne jest kolejna komisja, która nic nowego nie wniesie do śledztwa, lecz sprawi kolejną kłótnię i „polityczną wojenkę” na bezsensowne argumenty.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Konrad Bielat Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

Comments

comments

Dodaj komentarz