Trzeci tydzień nowego roku, – Patrycja Milewczyk
Wchodzimy już w trzeci tydzień nowego roku, ale w naszym kraju nic się nie zmieniło jeśli chodzi o porównanie z rokiem ubiegłym. Polscy politycy nadal walczą ze sobą. Po ujawnieniu przez Rosjan raportu MAK, aż huczy od wzajemnych oskarżeń. Każdy polityk ma na tę sprawę inne spojrzenie, w zależności od przynależności do poszczególnych partii. PiS i PJN  głośno krytykują konwencję chicagowską- czyli konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Politycy PO mówią jednak, że badanie przyczyn tragedii smoleńskiej powinno się odbywać zgodnie z konwencją, i jest to najlepszy sposób na pomyślne zakończenie śledztwa w sprawie katastrofy. Czy politycy zakończą kiedyś wojnę polsko-polską? Wątpię…, ale uważam, że bez niepotrzebnych kontrowersji naszym politykom o wiele łatwiej byłoby zakończyć sprawę Smoleńska. Polscy politycy powinni pokazać, że większość przyczyn tej katastrofy leży po naszej stronie , ale strona rosyjska też nie jest bez winy. To powinien wiedzieć cały świat… Tę sprawę trzeba zakończyć, ale nie można mówić i myśleć  tylko o tym tak jak  to robią politycy PiS. Nie można obarczyć całą winą za tą tragedię rządu, ani wysuwać bezpodstawnych wątków o rzekomym zamachu na prezydenta. Oczywiście należy zbadać wszystkie możliwe przyczyny katastrofy, ale nie tyko na tym opiera się życie naszego rządu, który obecnie walczy z kryzysem. Ta sprawa to już inna bajka, również nie do końca optymistyczna, ale tak to już jest w tej polityce…
                                                                                                                                                                                                                  

Patrycja Milewczyk

Comments

comments

Dodaj komentarz