„Wolne (?) media – Dawid Jarzyna

 

Ostatnim czasem jesteśmy bombardowani szczęśliwą nowiną – Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej ! Z związku z tym często pojawia się pytanie o tzw. „siłę sprawczą” Polski jako państwa przewodniczącego oraz korzyści dla Niej wynikających, i choć zdania w tej sprawie są mocno podzielone, to w mass mediach nie daje się słyszeć innych odpowiedzi jakoby prezydencja miała by być powtórką z „Złotego wieku Polski” ( jak nazywano Wiek XVI, kiedy to Rzeczpospolita przeżywała rozkwit gospodarczy, polityczny oraz kulturalny). Każdy (bądź przynajmniej większość) człowiek znający się na strukturach („mechanizmach działania”) Unii Europejskiej, wie iż prezydencja poszczególnego państwa w Wspólnocie, ogranicza się niemalże do funkcji czysto honorowej, więc traktowanie tego wydarzenia jako objęcia przez Polskę zwierzchnictwa nad wszystkimi państwami UE (oraz próbę przyjęcia Ukrainy do wspólnoty, jako walkę rozszerzenia strefy wpływów) jest co najmniej, niepoważne. Tak więc jest to jedynie szansa na promocję naszego kraju, poprzez promowanie węgierskiego(!) wina, polskiej(tym razem) kuchni czy rozdawanie tzw.”bączków” ( i pomyśleć że kiedyś wystarczyły goździki!) Pisząc ten tekst, chciałbym jednak poruszyć kwestię zachowania się mediów wobec eurosceptyków. Byli Oni ukazywani jako zjawisko wręcz marginalne, przy wspomnianym wcześniej pytaniu o bilans korzyści i strat do żadnej z debat czy programu, nie dopuszczono nikogo z nich do głosu!

 

Politykom nie sympatyzującym z Unią Europejską poświęcono jedynie (dosłownie kilkusekundowe!) urywki z ich starych wypowiedzi. Przedstawiono również obawy „polskiego ciemnogrodu” z przed roku 2004, jakoby Niemcy mieli wykupić nasze ziemie (Być może tego nie zrobili, ale warto przyjrzeć się chociaż by sytuacji na rynku operatorów sieci komórkowej w naszym kraju).

 

Ukoronowaniem powyższego było przedstawienie pewnego hodowcy świń z kraju nad Wisłą, który z zawstydzeniem przyznaje iż kiedyś również był przeciwny wstąpieniu do UE, jednak teraz „zmądrzał” a jego interesy mają się lepiej, niż kiedykolwiek.

 

Na pierwszy rzut oka widać że te zabiegi mają na celu przedstawienie przeciwników Unii Europejskiej jako ciemnogród i bezmyślnych krzykaczy, żeby nie powiedzieć „ zaplutego karła reakcji” !"

 

 

 

Dawid Jarzyna

Comments

comments

Dodaj komentarz