Zagrożone rośliny wydają dźwięki

Gdy roślinom coś zagraża, wtedy stresują się i wydają ultradźwięki, które dla ludzi nie są słyszalne. Źle reagują np. na zmiany temperatury i światła lub gdy następuje atak jakichś stworzeń.

Odpowiednie nagrania poczynione przez izraelskich naukowców ujawniły, że w zależności od sytuacji odgłosy te bywają różne. Rejestrowano je w odległości nawet 5 metrów. Eksperyment przeprowadzono z tytoniem i pomidorami, które pozbawiano wody i którym obcinano łodygi. Emitowane przez nie ultradźwięki niosły informacje o ich aktualnym stanie i kondycji.

Zagrożone rośliny wydają dźwięki
Zagrożone rośliny wydają dźwięki
Dzieje się tak w wyniku procesu zwanego kawitacją, podczas którego powstają i pękają pęcherzyki powietrza znajdujące się w roślinie. Z badań tych wynika, że stworzenia o wrażliwym słuchu, jak myszy i ćmy, są w stanie wychwytywać wołanie roślin i nawet rozumieć, co one w danej chwili chcą przekazać.

M.K. opr. na podst. www.nauka.rock

Comments

comments

Dodaj komentarz