Zmiany klimatu zagrażają najmłodszym

Niemal wszystkie spośród żyjących obecnie na świecie dzieci, czyli 2,2 mld, są narażone na negatywne konsekwencje spowodowane zmianami klimatycznymi, takimi jak fale upałów, powodzie, cyklony, choroby, susze i zanieczyszczenie powietrza.

Zmiany klimatu zagrażają najmłodszym
Zmiany klimatu zagrażają najmłodszym. Rys. Katarzyna Zalepa

Jednak aż miliard z nich cierpi z powodu braku dostępu co najmniej do trzech tzw. usług podstawowych, czyli wody, żywności, sanitariatów, opieki medycznej, wolności od wyzysku oraz do edukacji, co wiąże się bezpośrednio z łamaniem gwarantowanych im praw.

To młodzi mieszkańcy jednego z 33 krajów, m.in. Indii, Nigerii i Filipin, które znalazły się na liście raportu „The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index”. Zdaniem specjalistów dokument ten ukazuje pełny obraz tragicznej sytuacji, w jakiej na skutek globalnych zmian klimatycznych znalazło się pokolenie wchodzące w życie, które powinno być chronione w sposób szczególny.

– Kryzys klimatyczny to kryzys praw dziecka, choć żadne z nich się do niego nie przyczyniło – podsumowała raport Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF-u. Dlatego organizacja zwróciła się z apelem do rządów wszystkich państw i korporacji, żeby to dobro najmłodszych, a nie inne przesłanki, było stawiane na pierwszym miejscu przy podejmowaniu wszelkich decyzji.

Oz opr. na podst. www.f5.pl.

Comments

comments

Dodaj komentarz